Shophouse thiết kế kiểu Hy Lạp

LK03-LK05-LK08 mặt đường 33m diện tích 90m2-100m mặt tiền 5m
LK 01-LK02-Lk04 mặt đường 17m - diện tích 100m đến trên 100m, mặt tiền 5m
LK 06-LK07 mặt đường 12 và mặt đường 17m


Hotline: 0898 181 989
Mail: khudothihinoderoyalpark@gmail.com
Website: www.khudothihinoderoyalpark.com

Đăng ký tài liệu - bảng giá

bottom_top
0898 181 989