Shophouse liền kề Hinode Royal Park thiết kế Phương Đông

Mặt đường 33m LK09 - LK16
Mặt đường 30m LK 10-LK12-Lk15
Mặt đường 24m LK16
Mặt đường 17m LK 11-LK13-LK14- LK17-LK18
Mặt đường 12m mặt sau tất cả các LK trên

Hotline: 0898 181 989
Mail: khudothihinoderoyalpark@gmail.com
Website: www.khudothihinoderoyalpark.com


 
Đăng ký tài liệu - bảng giá

bottom_top
0898 181 989